Featured Image

Vinn Yon Manm

Ansanm, n ap fè tande vwa nou – n ap genyen dwa ak respè pou travayè domestik yo an menm tan tou n ap jwen benefis ki gen valè ke okenn nan nou pa t ap kapab jwen pou kont li.

VIN MANM KOUNYE A
Featured Image
Poukisa pou vin manm?

Alyans Nasyonal Travayè Domestik yo se yon kominote ki gen ladann bòn timoun, moun ki netwaye kay, ak moun ki bay swen nan kay, k ap konekte an pèsòn e ak sou entènèt la pou fè travay nou ak lavi nou vin miyò.

Ansanm, n ap fè tande vwa nou – n ap genyen dwa ak respè pou travayè domestik yo an menm tan tou n ap jwen benefis ki gen valè ke okenn nan nou pa t ap kapab jwen pou kont li.

Vin manm kounye a !

250

Plis pase 250 mil travayè ki konekte ak mouvman n an, nan tout 50 Eta yo

12

Nouvo dwa nou te genyen nan 9 Eta & 2 Vil atravè Deklarasyon Dwa Travayè Domestik yo + 1 Deklarasyon Federal Dwa Moun ke n te prezante devan Kongrè a

75

Plis pase 75 afilye lokal & Chapit

VIN MANM KOUNYE A
Benefis Manm yo

Vin manm NDWA se vinn manm nan yon kominote aktif ki bati sou koneksyon, konfyans ak swen. Kote tou ou pral kapab jwi de yon seri benefis ki gen valè tankou:

Rabè sou swen vizyon, èd pou tande pi byen ak sèvis preskripsyon
Yon kontra asirans vi $5,000 k ap fè w gen yon ti tèt poze ak pwoteksyon pou ou ak fanmi w.
Aksè ak fòmasyon, kou ak evènman yo
Benefis pou Manm
Li byen senp pou vin yon manm
Jining icon

Enskri

Enskri sou entènèt pou $5 pa mwa oswa $60 pa ane

Jining icon

Konfime

Klike sou lyen yo voye sou imèl oswa telefòn ou

Jining icon

Jwi benefis ou yo

Gen aksè ak benefis ou yo kòm manm

VIN MANM KOUNYE A
Pran Aksyon!

Men nou bezwen vwa w pou l ka vin lwa.

Depi fondasyon nou, n ap genyen dwa ak respè pou travayè domestik nan plizyè eta ak vil nan tout peyi a, e nou te prezante yon Deklarasyon Nasyonal Dwa Travayè Domestik yo devan Kongrè a, k ap garanti dwa ak respè pou tout travayè domestik yo.

APRANN PLIS