We Dream in Black monthly Orientation & Know Your Rights Training // ORYANTASYON WE DREAM IN BLACK FÈ CHAK MWA & SESYON FÒMASYON SOU KONNEN DWA W

Join We Dream in Black for our monthly orientation and Know Your Rights training!

These trainings will be on the third Tuesday of every month, at 7 PM ET.

The next training will be Tuesday, February 16th, at 7 PM ET. Sign up here to get the Zoom link!
**
Jwen We Dream in Black pou yon oryantasyon nou fè chak mwa ansanm ak yon sesyon fòmasyon sou Konnen Dwa w!

Fòmasyon sa yo pral fèt chak dezyèm Mèkredi nan mwa a, a 7è PM ET.

Pwochen fòmasyon an ap fèt Mèkredi, 11 novanm, a 7è PM ET.

Enskri isit la pou ka resevwa lyen Zoom nan !

RSVP
By providing your cell number, you agree to receive occasional texts from NDWA. Data & msg rates may apply. You can opt out at any time – text STOP to 97779 to quit.