Nou Reve An Nwa Fim Vityèl

Jwenn ak Nou Reve An Nwa (We Dream In Black) pou yon fim vityèl de Chèche Lavi, yon pòtrè lirik ki sou de imigran Ayisyen, Robens ak James, ki twouve tet yo bloke nan fwontyè Etazini ak Meksik, e pa gen okenn fason pou yo avanse san yo pa depann de youn ak lòt. Trankilite, sansibilite ak tandrès ki egziste nan amitye yo te la menm nan mitan yon tanpèt enkonpreyansib jeopolitik, malgre direksyon de mesye yo tre diferan … ak yon nouvo miray ki leve sou orizon an.

Fim vityèl la pral sou Samdi le premye Mé, a 6:00PM – 8:30pm ET (3:00PM – 5:30PM PT). N’ap gade fim lan ansanm epi apre nap fe yon diskisyon avek kreyatè fim lan.

Se an Kreyòl fim lan ye, epitou lap gen tit an Angle ak Panyòl. Pwogram ak diskisyon an pral gen entepretasyon similtane an Kreyòl ak Panyòl. RSVP la pou jwenn ak nou!

RSVP

Lè w bay nimewo selilè w, sa vle di w dakò pou resevwa mesaj okazyonèl ak dènye nouvèl NDWA yo. Tarif sou Done & mesaj ka aplike. Ou ka chwazi de-enskri tèt ou nenpòt ki lè — tèks STOP nan 97779 pou sispann resevwa mesaj yo. Lè w bay adrès imèl ou, sa vle di w dakò pou resevwa dènye nouvèl NDWA ak òganizasyon alye li yo pa imèl. Ou ka koupe abònman a nenpòt ki lè. Konsilte Règleman sou Enfòmasyon Prive nou la a.