Nou Reve An Nwa Fim Vityèl

Jwenn ak Nou Reve An Nwa (We Dream In Black) pou yon fim vityèl de Chèche Lavi, yon pòtrè lirik ki sou de imigran Ayisyen, Robens ak James, ki twouve tet yo bloke nan fwontyè Etazini ak Meksik, e pa gen okenn fason pou yo avanse san yo pa depann de youn ak lòt. Trankilite, sansibilite ak tandrès ki egziste nan amitye yo te la menm nan mitan yon tanpèt enkonpreyansib jeopolitik, malgre direksyon de mesye yo tre diferan … ak yon nouvo miray ki leve sou orizon an.

Fim vityèl la pral sou Samdi le premye Mé, a 6:00PM – 8:30pm ET (3:00PM – 5:30PM PT). N’ap gade fim lan ansanm epi apre nap fe yon diskisyon avek kreyatè fim lan.

Se an Kreyòl fim lan ye, epitou lap gen tit an Angle ak Panyòl. Pwogram ak diskisyon an pral gen entepretasyon similtane an Kreyòl ak Panyòl. RSVP la pou jwenn ak nou!

RSVP

Lè w bay nimewo selilè w, se konsantman w bay pou resevwa mesaj ak apèl sou sa k ap pase nan nouvèl, opòtinite pou pran aksyon, ak lòt enfòmasyon enpòtan e tout dènye nouvèl yo nan men NDWA, nan men Fanmi Dwe pou yo Ansanm, ak lòt òganizasyon alye nou yo Care in Action ak NDWA Labs LLC, ou ka resevwa yo tou sou fòm mesaj ki te deja anrejistre ak sou fòm apèl ak mesaj tèks otomatik. Konpayi telefòn w ka chaje w yon tarif anplis pou izaj. Ou ka deside pou pa patisipe ankò a nenpòt ki moman nan voye yon tèks mesaj ki di STOP nan 97779 oswa pa imèl [email protected].  Lè w bay adrès imèl ou, se konsantman w bay pou resevwa pa imèl tout denyè nouvèl yo nan men Alyans Nasyonal Travayè Domestik yo ak Fanmi Dwe pou yo Ansanm. Gade Règleman nou genyen sou enfòmasyon prive nou isit la.